Otwórz
konto
z kartą

korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
300 zł

Promocja „Apetyt na premię” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 19.02.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Apetyt na premię”, a możesz otrzymać nawet 300 zł w e-kodach do sklepów Biedronka

300 zł

Promocja „Apetyt na premię” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Apetyt na premię”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Apetyt na premię” i otrzymać do 300 zł w e-kodach do sklepów Biedronka

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 19.02.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 04.03.2020 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 300 zł w e-kodach do sklepów Biedronka, należy:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(do dnia 4 marca 2020 r.)

Za otwarcie Konta otrzymasz 50 zł.

50 zł

Wydanie nagrody w kwietniu 2020 r.

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(marzec i kwiecień 2020 r.)

Za wykonanie w każdym z tych miesięcy Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł oraz wykazanie Wpływu/ów na min. 1000 zł otrzymasz 150 zł.

150 zł

Wydanie nagrody w maju 2020 r.

ikona trzeciego etapu

ETAP 3

(maj 2020 r.)

Za wykonanie Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł oraz wykazanie Wpływu/ów na min. 1000 zł otrzymasz 100 zł.

100 zł

Wydanie nagrody w czerwcu 2020 r.

Ważne! Pamiętaj, że organizator promocji wyśle nagrody za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym do dnia: 30 kwietnia 2020 r., 31 maja 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Apetyt na premię” można dokonać od dnia 28.01.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 19.02.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Apetyt na premię” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Apetyt na premię”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie apetytnapremie.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Apetyt na premię”.

Napisz do Organizatora Promocji „Apetyt na premię”: apetytnapremie@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Apetyt na premię” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Apetyt na premię” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: apetytnapremie@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Apetyt na premię”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie apetytnapremie.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Apetyt na premię” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 19.02.2020 r.

Otrzymanie Nagrody w postaci E-kodu Jerónimo Martins o wartości 300 zł do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka, w ramach Promocji „Apetyt na premię” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie apetytnapremie.bnpparibasplus.pl w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 28.01.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 19.02.2020 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 28.01.2020 r. do 19.02.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Apetyt na premię” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 4.03.2020 r.
(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 150 zł:
(i) otrzymanie spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(ii) w każdym z miesięcy: marzec – kwiecień 2020 r. wykonania łącznie:
- Transakcji bezgotówkowej/wych na łączną kwotę 300 zł oraz
- otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.
(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) otrzymanie spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody
(ii) w maju 2020 r. wykonania łącznie:
- Transakcji bezgotówkowej/wych na łączną kwotę 300 zł oraz
- otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.
(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat”, o którym mowa w Regulaminie promocji „Apetyt na premię” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!